Vakdidactici en vaksteunpuntcoördinatoren Leiden

 

Peter Kop, vakdidacticus en vaksteunpuntcoördinator wiskunde
Peter Kop is al ruim 35 jaar docent in het voortgezet onderwijs. Naast het lesgeven is hij jarenlang betrokken geweest bij de eindexamens wiskunde A. Sinds 2002 is hij werkzaam als vakdidacticus wiskunde bij het ICLON. Daarnaast is hij lid (geweest) van verschillende syllabuscommissies, auteur bij de vernieuwingscommissie Ctwo en de Wageningse methode en voorzitter van de Zebrareeks.
Marjoleine Vermeulen, vakdidacticus en vaksteunpuntcoördinator biologie
Marjoleine Vermeulen is sinds 2014 werkzaam bij het ICLON als lerarenopleider en vakdidacticus biologie. Binnen het ICLON is zij ook betrokken bij het project Begeleiding Startende Leraar. Zij was twintig jaar werkzaam als docent Biologie en schoolopleider op verschillende VO-scholen. Zij heeft veel ervaring opgedaan in het coachen van docenten en het vormgeven van professionalisering op diverse vlakken. Deze expertise deelt ze graag vanuit haar rol als coördinator biologie van Regionaal Steunpunt Leiden.
Cris Bertona, vakdidacticus en vaksteunpuntcoördinator scheikunde
Onze vakdidacticus voor scheikunde is Cris Bertona. Dit doet zij al meer dan tien jaar en zij wordt gezien als een inspirator op breed onderwijsveld. Hiervoor is zij ruim tien jaar docent scheikunde geweest op een middelbare school. Daarnaast was Cris ook voorzitter van de vaststellingscommissie scheikunde havo/vwo van het College voor Toetsen en Examens.
Martin Mollema, vaksteunpuntcoördinator natuurkunde
Martin Mollema is docent natuurkunde en wiskunde op het Vlietland College in Leiden. Daarnaast verzorgt Martin als vaksteunpuntcoördinator natuurkunde diverse docentprofessionaliseringsbijeenkomsten.
John Val, vaksteunpuntcoördinator informatica
John Val is werkzaam als docent informatica op het Rijnlands Lyceum Oegstgeest. Daarnaast verzorgt John als vaksteunpuntcoördinator informatica bij het Regionaal Steunpunt Leiden diverse docentprofessionaliseringsbijeenkomsten.
Karin Gubbens-Brouwer, ondersteunend vaksteunpuntcoördinator scheikunde
Karin Gubbens-Brouwer is werkzaam als docent scheikunde op het Vlietland College. Daarnaast verzorgt Karin samen met Cris diverse docentprofessionaliseringsbijeenkomsten bij het Regionaal Steunpunt Leiden.