Vakdidactici en vaksteunpuntcoördinatoren Delft

 

Jeroen Spandaw, vakdidacticus wiskunde

Jeroen Spandaw
Ondanks zijn jeugdige uitstraling doceert Jeroen Spandaw al ruim 30 jaar wiskunde. Daarnaast studeerde hij wiskunde, promoveerde en habiliteerde in de algebraische meetkunde en deed als post-doc in Duitsland onderzoek in die richting, bestudeerde natuurkunde, getaltheorie, logica en enkele talen. Daarna behaalde hij zijn eerstegraadsbevoegdheid wiskunde en natuurkunde, zeilde in zijn Drascombe Drifter over de Waddenzee en werkte als docent wiskunde en ANW in het voortgezet onderwijs. Sinds 2007 werkt hij als universitair docent en lerarenopleider wiskunde aan de TU Delft. De Drascombe is vervangen door een saxofoon.

 

Martin Bruggink, vakdidacticus informatica

Martin Bruggink
Martin Bruggink is vakdidacticus informatica bij de lerarenopleiding van Delft. Hij is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het nieuwe examenprogramma informatica. Martin wil docenten graag faciliteren en motiveren om dit nieuwe examenprogramma op de eigen school vorm te geven. Martin is tevens hoofd van Bètasteunpunt Zuid-Holland.

 

 

Sander Haemers, vaksteunpuntcoördinator scheikunde

Sander Haemers
Alweer 10 jaar is Sander Haemers werkzaam in het voortgezet onderwijs. Op dit moment is hij docent scheikunde, ANW en NLT op het Stanislascollege Pijnacker. Naast school is hij actief in het ontwikkelen van lesmateriaal, als (ontwikkel)coach, het geven van workshops aan vakgenoten en hij schrijft zo nu en dan een artikel voor het magazine voor het onderwijs in natuurwetenschappen (NVOX). Ook is hij vanuit de NVON kringvertegenwoordiger van de scheikunde kring Rotterdam. In al deze taken is hij vriendelijk, kritisch, maar altijd constructief.

 

Wim Caspers, vakdidacticus wiskunde

Wim Caspers
Wim Caspers, gepromoveerd op een onderwerp uit de functionaalanalyse, is sinds een jaar of twintig werkzaam als docent wiskunde in het voortgezet onderwijs. Vanaf 2004 is hij parttime verbonden aan de TU Delft om de aansluiting met het vwo te verbeteren en sinds 2011 ook als lerarenopleider. Hij is lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, lid van de onderwijscommissie van Platform Wiskunde Nederland en voorzitter van het overleg van de vaksteunpunten wiskunde in Nederland. Je kunt hem dus tegenkomen als begeleider van stagiairs, tijdens allerlei vergaderingen en bijeenkomsten, maar de kans is nog wel het grootst tijdens de nascholing wiskunde van het steunpunt.

 

Wim Sonneveld, vakdidacticus natuurkunde

Wim Sonneveld heeft in Delft Technische Natuurkunde gestudeerd. Hij is vakdidacticus natuurkunde en begeleider van stagiairs sinds 2000 en al meer dan 40 jaar leraar natuurkunde. Hij heeft in de commissie gezeten die het nieuwe eindexamenprogramma voor natuurkunde heeft vastgesteld.

Wim is graag bezig met docenten motiveren en faciliteren om het nieuwe programma goed uit te werken in de klas. Hij begeleidt daartoe een PLG en organiseert nascholingscursussen. Practica, ontwerpen, onderzoeken en modelleren zijn zaken die Wim nauw aan het hart liggen. Ook is hij vanuit de NVON kringvertegenwoordiger van de kring Rotterdam.