Partneroverleggen

Bètacoördinatorenoverleg

Vijf maal per jaar overleggen wij als steunpunten met de contactpersonen van onze lidscholen: de bètacoördinatoren. Tijdens deze overleggen worden de nieuwste ontwikkelingen met elkaar gedeeld, korte workshops gegeven en is er tijd voor leraren om te netwerken en kennis uit te wisselen.

Op deze pagina ziet u aan de rechterkant het vergaderschema voor de bètacoördinatoren overleggen van dit schooljaar. Bent u een docent van een niet-lidschool en interesse om een keer een dergelijk overleg bij te wonen? Neem contact op per mail.

Alfa- en gammacoördinatorenoverleg
Sinds de verbreding van het Regionaal Steunpunt Leiden naar een steunpunt voor alfa, bèta én gamma, is er ook een alfa- en gammacoördinatorenoverleg in het leven geroepen. De opzet van dit overleg is gelijk aan het bètacoördinatorenoverleg.

Raad van Advies

Sinds februari 2016 is er, in verband met de samenwerking tussen de steunpunten in Zuid-Holland, een gezamenlijke stuurgroep: De Raad van Advies. Deze raad komt vier maal per jaar bijeen om te vergaderen over de nieuwst ontwikkelen en daar in te adviseren. In deze Raad van Advies zitten, naast diverse leden uit het ho, ook diverse schoolleiders uit het vo, die o.a. onze lidscholen vertegenwoordigen.

Net als bij de coördinatorenoverleggen, is er sinds dit schooljaar ook een Raad van Advies speciaal voor alfa en gamma opgericht. De opzet hiervoor is ook gelijk aan de voor bèta.

Aan de rechterkant van deze pagina ziet u het vergaderschema voor de vergaderingen van de Raad van Advies voor aankomend schooljaar.