Overige activiteiten

Activiteiten van partner

Shell masterclass: Technologie achter olie- en gaswinning

In deze masterclass word je meegenomen in de technologie achter olie- en gaswinning en -verwerking. Ook gaan we in op de ontwikkelingen rondom duurzaamheid en energietransitie. We laten zien hoe bètavakken worden ingezet in de industrie. Maar deze nascholing geeft je bovendien de unieke kans om een kijkje te nemen bij één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld. Tijdens de masterclass leggen Shell professionals uit wat hun werk inhoudt en welke (innovatieve) technologieën worden toegepast. Een docent-ontwikkelaar scheikunde van het Freudenthal Instituut zal zorgen voor een vertaalslag naar het onderwijs.

De masterclass bestaat uit vier bijeenkomsten en wordt op verschillende locaties van Shell gegeven. Tijdens de sessies zijn de vakdisciplines natuurkunde, scheikunde, wiskunde, biologie en fysische geografie uit het voortgezet onderwijs herkenbaar. De volgende onderwerpen komen aan bod:

11 oktober – Upstream: aardwetenschappen en boortechnologie (locatie: Shell Learning Centre, Rijswijk)

3 december – Downstream proces: raffinage, bewerken van ruwe olie, petrochemie en de marketing van grondstoffen en producten (locatie: Shell Raffinaderij, Pernis)

10 januari – We bezoeken het laboratorium in Amsterdam en staan stil bij duurzaamheid, innovatie en energietransitie (locatie: Shell Technology Centre, Amsterdam)

11 februari – We gaan speeddaten met Shell medewerkers (locatie: Shell Hoofdkantoor, Den Haag)

Deze masterclass wordt aangeboden door Bètapartners en U-Talent. Aanmelden kan tot donderdag 4 oktober. Docenten van Bètapartners scholen kunnen zich aanmelden via dit inschrijfformulier. Voor docenten van U-Talent scholen gaat de aanmelding via U-Talent.

 

Collegereeks Prodemos: ‘Democratie en burgerschap: van wetenschap tot in de klas’

Er zijn de afgelopen decennia grote zorgen geuit in politiek en wetenschap over de geringe mate waarin Nederlandse jongeren de kernwaarden van de democratische rechtsstaat ondersteunen. Verschillende initiatieven moeten deze steun onder jongeren vergroten. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de steun voor democratische kernwaarden onder jongeren? Staan deze waarden echt onder druk? En wat is de rol van het Nederlandse onderwijssysteem hierin? Hoe staan burgerschapsonderwijs en maatschappijleer ervoor na de invoering in 2006 en wat zijn de plannen voor de toekomst? En hoe ga je als leraar om met controversiële onderwerpen en verschillen in de klas?

De Universiteit van Amsterdam en ProDemos slaan de handen ineen voor een collegereeks van vier bijeenkomsten om antwoord te geven op deze vragen. In deze collegereeks worden inzichten uit de wetenschap, beleidswereld, praktijk en politiek gecombineerd. Gerenommeerde wetenschappers uit verschillende disciplines, zoals politicologie, sociologie en onderwijskunde, zullen samen met mensen uit de praktijk, politiek en publiek in gesprek gaan. Hier kunt alle bijeenkomsten vinden en waar ze plaatsvinden.

 

Huizingalezing 2018 – Leve het Leven. Over vrijheid en de biografie
De Huizingalezing wordt sinds 1972 jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en (vanaf 2014) Elsevier. De lezing gaat over een cultuurhistorisch of cultuurfilosofisch onderwerp. De rede is genoemd naar historicus en cultuurfilosoof Johan Huizinga (1872-1945).
Jolande Withuis (socioloog en schrijver. Weest manlijk, zijt sterk, over Boellaard, werd bekroond met de Grote Geschiedenis Prijs 2009 en de Nederlandse Biografieprijs 2010) is de lector van dit jaar en Elisabeth Leijnse (hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Namen. In 2016 won zij de Libris Geschiedenis Prijs voor haar boek Cécile en Elsa, strijdbare freules. Een biografie.) zal na afloop reflecteren op de lezing.