Overig

 

Preprofiel workshops

Al enige jaren organiseert de TU Delft workshops voor leerlingen uit de onderbouw van het vwo op de campus van de universiteit. De leerlingen uit deze klassen krijgen zo de mogelijkheid kennis te maken met techniek en het universitaire leven, een ervaring die kan bijdragen tot het maken van een goede profielkeuze.

Kijk hier voor meer informatie over de Preprofiel workshops.

 

Wetenschapscongres

Zit je in 6 vwo? Dan kun je tijdens het Wetenschapscongres een presentatie houden over je profielwerkstuk en meedingen naar de prijs voor de beste onderzoekspresentatie. Zit je in 4 of 5 vwo? Dan kun je deelnemen aan het Wetenschapscongres en workshops volgen ter inspiratie op het nog te schrijven profielwerkstuk (4 en 5 vwo) of als oriëntatie op vervolgonderwijs.

Kijk hier voor meer informatie over het wetenschapscongres.

 

Wereldexperimenten

Kwantum Wereld Experimenten ondersteunt het natuurkunde programma voor het VWO met een aantal stevige practica. De practica kunnen worden uitgevoerd bij een klassikaal bezoek aan de universiteit. De practica zijn ook beschikbaar voor profielwerkstukken. Kijk hier voor meer informatie.