Over ons

Missie en doelen van Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden

Het is onze missie de kwaliteit van het bèta-onderwijs te verbeteren, door docenten te ondersteunen en te inspireren. Wij geloven in de kracht van samenwerking tussen het voortgezet onderwijs, hogescholen en universiteit. Een goed voorbeeld daarvan vindt u in het filmpje hieronder.

De steunpunten stellen hierbij de volgende doelen:

• Het mogelijk maken dat docenten hun talenten optimaal ontwikkelen en inzetten;
• Een stevig docenten netwerk faciliteren;
• Uitwisselingsmogelijkheden tussen HO en VO op docentenniveau bieden;
• Een platform bieden ten behoeve van de samenwerking op verschillende niveaus: schoolleiders, bèta-coördinatoren en docenten;
• Bijdragen aan vernieuwing van het lesmateriaal;
• Ontwikkelen van één gemakkelijk vindbaar loket waar al deze activiteiten uit de regio zichtbaar worden (inclusief verwijzing naar leerling gerichte activiteiten);
• Actief inspelen op vragen en behoeften van docenten uit het voortgezet onderwijs.

 

Hoe gaan de steunpunten die doelen realiseren?

• Organiseren van (nascholings-)bijeenkomsten op vakinhoud (wiskunde, techniek, scheikunde, onderzoek en ontwerp, NLT, natuurkunde, informatica, biologie) en vakoverstijgende onderwerpen;
• Organiseren van Professionele Leergemeenschappen (PLG)
• Het ondersteunen van docenten bij de ontwikkeling en gebruik van lesmodules en lesmateriaal.
• Vaksteunpunten faciliteren;
• Beschikbaar stellen van faciliteiten voor docenten;

 

De partners

Bètasteunpunt Zuid-Holland
• De Haagse Hogeschool
• Hogeschool INHOLLAND
• Hogeschool Rotterdam
• TU Delft

Regionaal Steunpunt Leiden
• Universiteit Leiden
• Hogeschool Leiden

• LUMC

 

Landelijk netwerk

vo ho
Landelijk netwerk https://www.vohonetwerken.nl/netwerken

Lid worden?

Kijk hier voor meer informatie.