Kosten bijeenkomsten (m.n. niet-leden)

 

Docenten van scholen die lid zijn van Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden kunnen in de meeste gevallen zonder extra kosten aan de activiteiten deelnemen. Zijn er afwijkende kosten aan een activiteit verbonden, dan staat dit vermeld op de webpagina van die activiteit.

 

Docenten van scholen die geen lid zijn kunnen zich in de meeste gevallen gewoon voor de activiteiten van de beide steunpunten inschrijven. In het algemeen worden hiervoor vaste bedragen gehanteerd. Voor activiteiten die duurder uitvallen door bijvoorbeeld materiaalgebruik of inhuren (bedrijfs) experts, kunnen de bedragen worden verhoogd. Dit geldt dan ook voor de kosten van deelname door docenten van lidscholen.

 

De verdeling is daarom als volgt (tenzij anders aangegeven):

Nascholingen en masterclasses bestaande uit één bijeenkomst: 125 euro

Cursussen en PLG’s bestaande uit meerdere bijeenkomsten: aantal bijeenkomsten * 125 euro met een maximum van 550 euro

 

Enkele rekenvoorbeelden:

Een cursus bestaande uit twee bijeenkomsten kost dan 2*125=250 euro.

Een cursus bestaande uit zes bijeenkomsten kost dan 6*125=750 euro. Er wordt dan het maximum gerekend, dat is 550 euro.

 

Als van deze berekening wordt afgeweken, dan staat dat vermeld op de pagina van de activiteit.

 

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.