Math & Masterclass

Het Bètasteunpunt Zuid-Holland en de TU Delft organiseren komend jaar (2018-2019) de Math & Masterclass, een programma voor gemotiveerde leerlingen uit VWO 5. Scholen die deelnemen kunnen enkele leerlingen aanmelden. Docenten kunnen twee middagen aan het programma deelnemen, het programma is dan voor een gedeelte speciaal voor docenten, en een gedeelte voor zowel de docenten als leerlingen.

Wat is het doel van de Math & Masterclasses?

Met de Math & Masterclass willen we leerlingen uitdagen en enthousiasmeren en begeleiden in het ontwikkelen van vaardigheden zoals probleemoplossend vermogen en het zelfstandig uitvoeren onderzoek.

Het Math gedeelte bestaat uit (werk)colleges wiskunde die worden gegeven door een hoogleraar wiskunde. Sommen van verschillende thema’s worden opgelost door de leerlingen, ondersteund door studentassistenten. Sommige onderdelen die behandeld worden, vallen buiten het schoolprogramma. De focus ligt niet alleen op de wiskunde problemen zelf, maar het is vooral van belang dat de benodigde (academische) vaardigheden voor probleem oplossing worden ontwikkeld.

In de masterclasses zal een docent of hoogleraar van de TU Delft de leerlingen meenemen in hun onderzoeksgebied. De gebieden die gekozen zijn, tonen een breed beeld van het onderzoek op de TU Delft. Zo worden de leerlingen geprikkeld om hun blik en kennis te verbreden in verschillende technische onderwerpen. De eerste weken zal er een masterclass wiskundig modelleren worden gegeven. Hiermee gaan de leerlingen aan de slag met de programmeertaal Python en zullen onder andere opdrachten, die ze ook bij het wiskunde-werkcollege krijgen, oplossen aan de hand van modelleren. Daarna zal er elke week een ander onderwerp zijn.

Ook zullen er twee middagen zijn voor de docenten van de leerlingen. Halverwege is de mogelijkheid voor de docenten om aan te sluiten bij het programma en zal er een speciaal college zijn voor de docenten. Daarnaast is er laatste dag een grote afsluiting waar de docenten kunnen zien wat de scholieren hebben gedaan.

Welke leerlingen komen in aanmerking?

Het gaat om gemotiveerde leerlingen uit 5 VWO met een N&T profiel. U maakt als school een voorselectie van die N&T leerlingen die enthousiast en gemotiveerd zijn en die het zich kunnen permitteren om vrijdag(middag)en van november tot februari op school te missen. Deze leerlingen schrijven een motivatiebrief waarin zij omschrijven waarom zij aan de Math & Masterclass mee willen doen en waarom zij een plek in de Math & Masterclass verdienen. In totaal kunnen zo’n 25 leerlingen deelnemen aan de Math & Masterclass.

Tijdsplanning

26 september Deadline van aanmelden van de school
27 september Inschrijving voor leerlingen open
15 oktober Deadline voor aanmelden leerlingen
19 oktober Leerlingen en docenten krijgen bericht over toelating
13:00 – 15:00 15:00 – 17:00
2 november Mathclass Masterclass Wiskundig Modelleren
9 november Mathclass Masterclass Wiskundig Modelleren
16 november Mathclass Masterclass Wiskundig Modelleren
23 november Mathclass Masterclass Wiskundig Modelleren
30 november Mathclass Masterclass
7 december Mathclass Masterclass Wiskundig Modelleren
14 december Mathclass Masterclass
11 januari Mathclass Masterclass
18 januari Mathclass Masterclass
25 januari Mathclass Masterclass
1 februari Mathclass Masterclass
8 februari Mathclass Masterclass
15 februari Afsluiting

Deelname

Scholen kunnen zich aanmelden voor de Math & Masterclass. Scholen die deelnemen kunnen 2 of 3 leerlingen aanmelden.

 

U kunt uw deelname als school kenbaar maken per mail tot en met 26 september. Ook als u meer informatie wilt kunt u mailen via dit adres.