Lesmateriaal wiskunde

 

Lesmateriaal nieuwe examenprogramma’s

De TU Delft heeft in 2015 enkele lessen ontwikkeld voor middelbare scholen ter ondersteuning van docenten natuurkunde, wiskunde, scheikunde, en informatica die zoeken naar een invulling van de nieuwe examenprogramma’s. De lessen springen in op actuele onderwerpen en kennen een rijke context. Leerlingen gaan veelal zelf met de leerstof aan de slag. Het gaat om lesbrieven voor 1 of 2 lessen. De lessen zijn geschikt voor met name de bovenbouw vwo (met name 4 en 5 vwo). Alle lessen zijn voorzien van leerlingmateriaal en een volledige docentenhandleiding. Wilt u de lessen ontvangen? Laat het ons weten en neem contact met ons op via info@betasteunpuntzh.nl. De onderwerpen voor wiskunde zijn:

  • Escaping Alcatraz
  • Big Data

 

 

Escaping Alcatraz

  • Vak: wiskunde B
  • Onderdeel: modelleren
  • Omvang: 80 minuten

De les is gebaseerd op de toepassing van een stromingsmodel op de ontsnapping uit Alcatraz in 1962. Het bestaat uit 1 groot verhaal/spel, waarbij de leerlingen zelf hun ontsnapping plannen en uitvoeren. De leerlingen passen verschillende wiskunde toe in praktische problemen waar ze voor komen te staan. Aan het eind van de les wordt verwezen naar het toepassen van wiskunde in modellen. Daarna wordt een video getoond over hoe stromingsmodel toegepast is op het nabootsen van de ontsnapping. Het doel van deze lesmodule is het toepassen van wiskunde in de praktijk, waarbij leerlingen geënthousiasmeerd worden voor de wiskunde.

 

 

Big Data

  • Vak: wiskunde en informatica
  • Onderdeel: grote datasets / big data
  • Omvang: 90 minuten

De module bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarin het fenomeen ‘Big Data’ wordt uitgelegd en de wiskundige onderwerpen worden herhaald om het geheugen op te frissen, en een praktisch deel waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met een data set. Dit zal geen grote dataset zijn zoals deze in de praktijk gebruikt wordt, maar een dataset die door de leerlingen zelf wordt gegenereerd door het invullen van een enquete. Het leuke van deze dataset is dat ieder klas die de lesmodule doet, wordt toegevoegd aan de dataset. Zo wordt er een grote hoeveelheid data gegenereerd in de loop van de tijd! De doelen van deze lesmodule zijn:
1. de leerlingen een beter begrip te geven van de concepten van kansrekening en statistiek en dit toe te passen op échte data met behulp van MS Excel. (Dit soort berekeningen en vaardigheden kunnen van pas komen tijdens bijvoorbeeld het profielwerkstuk, praktische opdrachten voor wiskunde of in een latere studie.)

2. de leerlingen meer begrip over ‘Big Data’ leren: waar komen we dit tegen, waarop dit wordt toegepast, en welke conclusies hieruit kunnen worden getrokken.

 

Ander lesmateriaal

Wiskunde D: optimaliseren in netwerken
Voor het domein wetenschap van het profielkeuzevak wiskunde D op het vwo is lesmateriaal en een docentenhandleiding gemaakt door een ‘kerngroep’ van vwo-docenten, aangevuld met universitaire medewerkers. Het onderwerp: Optimaliseren in netwerken.