Lesmateriaal scheikunde

Delftse Leerlijn

Het ontwerpen van de Delftse leerlijn is een samenwerkingsverband tussen de TU Delft en de VNCI (Vereniging voor de Nederlandse Chemische Industrie).

Uitgangspunten

Leerlingen zullen aan de hand van maatschappelijke-, chemische- en technologische vraagstukken concepten leren om een antwoord op deze vraagstukken te geven op grond van chemische argumenten. Er wordt ingestoken op nieuwe materialen, duurzaamheid, innovatieve technologie en de chemische industrie.

Didactiek

Er wordt veel aandacht besteed aan de volgende leeractiviteiten:

  • Kennen: Leren gericht op onthouden
  • Begrijpen: Leren gericht op met eigen woorden samenhang weergeven tussen de concepten
  • Integreren: Leren gericht op inpassen van nieuw verworven kennis in bestaande kennis
  • Creatief toepassen: Leren gericht op creatief en wendbaar gebruik

Hieronder staan de modules van de Delftse leerlijn die zijn opgepoetst door het Bètasteunpunt Zuid-Holland.

De modules zijn aangepast aan de zesde editie van Binas en aan de nieuwe eisen in de syllabus zoals naamgeving en definities van begrippen. Verder zijn sommige artikelen vernieuwd en zijn er paragrafen bijgekomen of verdwenen. De modules zijn niet in de lay-out van de oorspronkelijke Delftse leerlijn, maar zijn opgemaakt in een eenvoudiger lay-out en beschikbaar in MS Word.
De Delftse leerlijn dekt niet het hele vwo curriculum af. Daarom zijn er modules verzameld en/of ontwikkeld die de hiaten opvullen. Deze modules zijn (in aangepaste vorm) ook beschikbaar gemaakt via deze website. Hiermee is nog steeds niet het hele vwo scheikunde curriculum afgedekt. Op dit moment missen nog de Lewistheorie, analyse technieken en materiaalkunde.
De Delftse leerlijn wordt gebruikt op het Coornhert Gymnasium in Gouda en het Stanislascollege in Pijnacker. Van deze scholen zijn voorbeeld leerlijnen beschikbaar en van de laatste school ook een voorbeeld PTA waarin te zien is hoe de (school)examendomeinen worden afgedekt.
Via een e-mail naar het secretariaat van het Bètasteunpunt Zuid-Holland kunt u de uitwerkingen van de opgaven en de docenthandleidingen opvragen. De uitwerkingen van de opgaven passen bij de nieuwe versies van de module. Omdat de experimenten en de didactiek van de modules niet zijn verandert, zijn de docenthandleidingen niet aangepast.
Mocht u onvolkomenheden tegenkomen of aanvullingen hebben dan horen wij het graag. Het plan is om bij kleine onvolkomenheden niet de modules zelf aan te passen, maar om een erratum op de website te plaatsen, zodat andere gebruikers het materiaal zelf kunnen aanpassen. Hetzelfde geldt voor eventuele aanvullingen.

Let op: Als u op de modules klikt, komt u in een beveiligde omgeving terecht waarvoor een wachtwoord nodig is. U kunt dit wachtwoord opvragen per e-mail.

                           

 

Modules Delftse leerlijn na update

Ecoreizen

Ecobrandstoffen

Zelfherstellend beton

Slimme polymeren

Groene chemie en evenwichten – errata/aanvullingen

Weet wat je eet!

 

Modules die hiaten opvullen
Water, verrassend gewoon! (V4)

Zuur versus glazuur (V4/V5)

Energie in de mobiel (V4/V5)

Reacties (V6)

Moderne Biotechnologie (V6)

 

Voorbeeld leerlijn Stanislascollege Pijnacker

Bekijk hier een Voorbeeld leerlijn

 

Verwacht:
In juni 2018 wordt de testversie van “Energie in de mobiel” vervangen door een nieuwe versie.
In juni 2018 zal de testversie van de module “Zelfherstellend beton” met de ontwerpopdracht ook vervangen worden door een (geteste) nieuwe versie.
In de planning voor schooljaar 2018-2019
De uitwerkingen van de praktische opdracht van de module “Groene chemie” worden aangepast.
In de BZH versie van de module “Ecoreizen” blijkt de paragraaf met studeeraanwijzingen voor leerlingen te zijn weggevallen. Die zal weer worden toegevoegd.
Starten met de (her)ontwikkeling van de module slimme polymeren.
Verder
2 november 2018 Stand op Woudschoten Chemie conferentie.
14 februari 2019 een bijscholingsavond over (de module) Groene chemie.
Bij vragen en/of aanvullingen mail Sander Haemers.

Lesmateriaal nieuwe examenprogramma’s

De TU Delft heeft in 2015 enkele lessen ontwikkeld voor middelbare scholen ter ondersteuning van docenten natuurkunde, wiskunde, scheikunde, en informatica die zoeken naar een invulling van de nieuwe examenprogramma’s. De lessen springen in op actuele onderwerpen en kennen een rijke context. Leerlingen gaan veelal zelf met de leerstof aan de slag. Het gaat om lesbrieven voor 1 of 2 lessen. De lessen zijn geschikt voor met name de bovenbouw vwo (met name 4 en 5 vwo). Alle lessen zijn voorzien van leerlingmateriaal en een volledige docentenhandleiding. Wilt u de lessen ontvangen? Laat het ons weten en neem contact met ons op via info@betasteunpuntzh.nl. De onderwerpen voor scheikunde zijn:

  • Biobeton rocks

 

Biobeton rocks

  • Vak: scheikunde
  • Onderdeel: Nieuwe materialen
  • Omvang: 70 minuten

BIO-Beton is een nieuw soort beton met bacteriën die de scheuren die door druk en corrosie in het beton ontstaan, kunnen repareren. Aan de hand van een verhaal en puzzel zien leerlingen wat de problemen zijn met normaal beton, hoe BIO-Beton deze problemen kan oplossen en hoe BIO-Beton werkt. De geplande les(sen) zijn opgebouwd in verhaal vorm, waarbij de docent Burgemeester is van een fictieve stad. De leerlingen beantwoorden vragen, afwisselend in groepjes van circa 4 leerlingen. Discussies worden ook in groepsverband gehouden. Bij een aantal vragen moet één letter van het antwoord in een puzzel worden ingevuld. Om te voorkomen dat er verschillende antwoorden worden ingevuld, zijn het aantal karakters van het antwoord, op het antwoordenformulier gegeven.

 

Ander lesmateriaal

Evides

 

Nieuwe Scheikunde: het geheim van mossellijm
In de nieuwsgierigheidfase worden de leerlingen geprikkeld door een dvd waarop onderzoekers van de TU Delft vertellen over de research en toepassingen van mossellijm. Waarom is mossellijm zo bijzonder? Aan de hand van de analyse van meetresultaten van de uv-spectra van de onderzoekers wordt de reactiekinetiek diepgaand behandeld.