Lesmateriaal informatica

 

Lesmateriaal nieuwe examenprogramma’s

De TU Delft heeft in 2015 enkele lessen ontwikkeld voor middelbare scholen ter ondersteuning van docenten natuurkunde, wiskunde, scheikunde, en informatica die zoeken naar een invulling van de nieuwe examenprogramma’s. De lessen springen in op actuele onderwerpen en kennen een rijke context. Leerlingen gaan veelal zelf met de leerstof aan de slag. Het gaat om lesbrieven voor 1 of 2 lessen. De lessen zijn geschikt voor met name de bovenbouw vwo (met name 4 en 5 vwo). Alle lessen zijn voorzien van leerlingmateriaal en een volledige docentenhandleiding. Wilt u de lessen ontvangen? Laat het ons weten en neem contact met ons op via info@betasteunpuntzh.nl. Het onderwerp voor informatica is; Big Data.

Big Data

  • Vak: wiskunde en informatica
  • Onderdeel: grote datasets / big data
  • Omvang: 90 minuten

De module bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarin het fenomeen ‘Big Data’ wordt uitgelegd en de wiskundige onderwerpen worden herhaald om het geheugen op te frissen, en een praktisch deel waarbij de leerlingen zelf aan de slag gaan met een data set. Dit zal geen grote dataset zijn zoals deze in de praktijk gebruikt wordt, maar een dataset die door de leerlingen zelf wordt gegenereerd door het invullen van een enquete. Het leuke van deze dataset is dat ieder klas die de lesmodule doet, wordt toegevoegd aan de dataset. Zo wordt er een grote hoeveelheid data gegenereerd in de loop van de tijd! De doelen van deze lesmodule zijn:
1. de leerlingen een beter begrip te geven van de concepten van kansrekening en statistiek en dit toe te passen op échte data met behulp van MS Excel. (Dit soort berekeningen en vaardigheden kunnen van pas komen tijdens bijvoorbeeld het profielwerkstuk, praktische opdrachten voor wiskunde of in een latere studie.)

2. de leerlingen meer begrip over ‘Big Data’ leren: waar komen we dit tegen, waarop dit wordt toegepast, en welke conclusies hieruit kunnen worden getrokken.

 

Ander lesmateriaal:

2D naar 3D

In de uitgebreide module van 2D naar 3D leren leerlingen uit de 4e of 5e klas havo of vwo aan de hand van activerende opdrachten over concepten als informatiecodering, 3D, vectortekeningen, bitmaps, en nog meer. De docentenhandleiding is op te vragen bij Martin Bruggink via ons e-mailadres: info@betasteunpuntzh.nl.

Kijk hier voor meer informatie.

 

Arduino modules

(links volgen spoedig):

* Regenmeter

* LED-kubus

* Reactietijdmeter

* H-brug (slim met schakelaars werken)