Vloeiendheid in MVT-lessen bevorderen: waarom en hoe?

Deze lezing bespreekt vloeiendheid vanuit onderzoek en theorie. Wanneer spreek je wel of niet vloeiend in een vreemde taal? Waarom is vloeiend spreken in een vreemde taal moeilijker dan in de eerste taal? Wat weten we uit onderzoek over het bevorderen van vloeiendheid? Wat kunnen docenten moderne vreemde talen hier in de lespraktijk mee?
Uit goed te begrijpen wat vloeiendheid wel en niet is, en inzicht te krijgen in wat iemand meer of minder vloeiend maakt, krijgen docenten meer inzicht in hoe vloeiendheid te bevorderen bij hun leerlingen. Daarnaast zijn er praktische lessen te halen uit wat we weten over welke oefeningen wel of niet helpen bij het vloeiend leren spreken. Na de lezing volgt een interactief gedeelte waarin de onderwerpen en de toepasbarheid in de klas besproken worden.

Datum en locatie

Donderdag 1 november
16:00-18:00 uur

Universiteit Leiden

Doelgroep

Deze bijeenkomst richt zich op MVT-docenten.

Begeleiding

Nivja de Jong, universitair hoofddocent bij Universiteit Leiden.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Het is mogelijk dat deze prijs wijzigt, omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Wij zullen echter nooit een prijs verhogen achteraf. U krijgt over prijswijzigingen altijd bericht vooraf en u kunt uw inschrijving op basis daarvan dan alsnog terugtrekken. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via deze link. Vragen kunt u stellen per mail.

Alle cursus data

  • Nov 2018 01

    16:00-18:00 uur
    Alfa: Vloeiendheid in MVT-lessen bevorderen: waarom en hoe?