Training (begeleiden in) peer instruction voor vakcoaches wis- en natuurkunde

Uit onderzoek blijkt dat de inzet van peer instruction een krachtig didactisch middel kan zijn voor het versterken van het leren van de leerlingen. De opzet in de basis is als volgt: de docent stelt een vraag waarvan hij/zij denkt dat leerlingen daar moeite mee hebben. De leerlingen maken een keuze voor een antwoord via bijvoorbeeld handopsteken. Als de antwoorden divers zijn laat de docent de leerlingen elkaar overtuigen, om vervolgens de leerlingen weer een keuze te laten maken. Vaak leidt dit ertoe dat de leerlingen elkaar hebben overtuigd van het goede antwoord.

Peer instruction vergt relatief weinig voorbereiding, terwijl het leerrendement hoog kan zijn. In deze 3-delige training bieden we concrete handvatten bij het vormgeven van peer instruction in de klas. Daarnaast gaan we in op het begeleiden van docenten-in-opleiding en startende docenten, maar ook van meer ervaren collega’s. Hoe kun je hen meenemen in het toepassen van peer instruction? Hoe observeer je zo’n les? Op welke manier geef je feedback?

Doel/ Resultaat

Vakcoaches leren om te gaan met actueel vakdidactisch instrumentarium, dat zij vervolgens kunnen inzetten in de begeleiding van hun startende collega’s.

Inhoud en opzet

De training bestaat uit drie sessies.

Sessie 1

 • Achtergrond over peer instruction, wetenschappelijke basis, succes- en faalfactoren, hoe in te zetten in de praktijk
 • Voorbereiden van een les waarin peer instruction een plek heeft

Sessie 2

 • Delen van ervaringen bij het inzetten van peer instruction.
 • Begeleiding van docenten-in-opleiding en startende docenten bij de inzet van peer instruction

Sessie 3

 • Delen van ervaringen bij het begeleiden op peer instruction.
 • Blik vooruit, hoe nu verder?

Data en locatie

De bijeenkomsten zijn op donderdag van 14.30 tot 17.30 uur bij de TU Delft. De data:

 • Donderdag 14 maart 2019
 • Donderdag 28 maart 2019
 • Donderdag 18 april 2019

Doelgroep

Vakcoaches wiskunde en natuurkunde, eerste- en tweedegraads

Begeleiding

Deze training wordt vormgegeven vanuit het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland in samenwerking met de lerarenopleidingen Delft (SEC) en Leiden (ICLON). Met deze training willen we de vakcoaches beter faciliteren in het begeleiden van docenten.

De training wordt begeleid door:

 • Jeroen Spandaw, vakdidacticus wiskunde TU Delft
 • Dorothé Gerdes, BOS Rijnlands Lyceum Oegstgeest
 • Martin Bruggink, vakdidacticus informatica TU Delft

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van scholen die geen lid zijn geldt een cursusgelden van 125 euro per bijeenkomst met een maximum van 550 euro.

Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van de cursusgelden gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht en kan hier. Voor meer informatie kunt u mailen

 

Alle cursus data

 • Mar 2019 14

  14:30 - 17:30
  Training (begeleiden in) peer instruction voor vakcoaches wis- en natuurkunde