De hoogbegaafde leerling in de klas

Van hoogbegaafde kinderen wordt veelal aangenomen dat zij (zelfstandig) in staat zijn om tot excellente leerprestaties te komen; zij beschikken immers over buitengewone intellectuele en cognitieve capaciteiten en worden dan ook soms gezien als ‘experts’ in het leren. Toch is het niet voor alle onderwijsprofessionals gemakkelijk om deze leerlingen datgene te bieden wat zij nodig hebben om succesvol te leren. Deze interactieve activiteit bestaat uit twee delen. In het eerste deel zal worden stilgestaan bij wat hoogbegaafdheid precies is. Inzicht in moderne theorieën omtrent de definitie van intelligentie, en andere aspecten van hoogbegaafdheid zijn hiervoor uiteraard vereist. Gebruikmakend van recente onderzoeksresultaten en theorieën zal worden besproken wat deze moderne definities betekenen voor de docent in het middelbaar onderwijs. ‘Hoe kun je een hoogbegaafde leerling herkennen?’ en ‘hoe komt het dat een leerling die wel heel slim is, maar dit niet laat zien in de klas, of tijdens toetsmomenten?’ zijn vragen die, onder andere, zullen worden beantwoord. In het tweede deel zullen de deelnemers zelf actief aan de slag gaan met de theorie die besproken is in het eerste deel. Deelnemers zullen, aan de hand van ingebrachte casussen, eerst in groepen antwoord geven op de vraag ‘Wat kan ik als vakdocent doen om af te stemmen op de leerbehoeften van een hoogbegaafde leerling?’. Daarnaast zullen mogelijkheden tot samenwerking buiten de eigen vakgebieden worden onderzocht.

Datum en locatie

Woensdag 28 november
17:00-20:00 uur
Universiteit Leiden, exacte locatie volgt.

Doelgroep

Deze bijeenkomst richt zich op alle docenten.

Begeleiding

De bijeenkomst wordt begeleidt door Dr. Bart Vogelaar, universitair docent aan de Universiteit Leiden.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Het is mogelijk dat deze prijs wijzigt, omdat de besluitvorming hierover nog niet is afgerond. Wij zullen echter nooit een prijs verhogen achteraf. U krijgt over prijswijzigingen altijd bericht vooraf en u kunt uw inschrijving op basis daarvan dan alsnog terugtrekken. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden kan via deze link. Vragen kunt u stellen per mail.

Alle cursus data

  • Nov 2018 28

    17:00-20:00 uur
    Alfa/Gamma: De hoogbegaafde leerling in de klas