Bijscholing Groene Chemie

De module Groene chemie maakt uit van een ge-update versie van de Delftse leerlijn, beschikbaar op de website. Het is juist over deze module dat we relatief veel vragen krijgen, met name over de berekening van E-factoren.

Inhoud en opzet

De bijscholingsavond zal bestaan uit een masterclass door Prof. R Sheldon en een workshop waarin de deelnemers zelf E-factoren gaan berekenen in een contextrijke praktische opdracht
In de masterclass zal Prof. Sheldon dieper ingaan op de berekening van E-factoren. Een onderwerp waaraan hij al bijna 40 jaar werkt(1).
In de workshop zal de focus liggen op de berekening van E-factoren van iets ingewikkelder productieprocessen. Deze workshop gaat weer een stapje verder dan het artikel over berekeningen van E-factoren uit de NVOX(2). Deelnemers van de workshop zullen zelf aan de hand van een blokschema een E-factor gaan berekenen van een productieproces.
Deelnemers zullen ervaren dat bijvoorbeeld de recirculatie van grondstoffen in combinatie met de aanwezigheid van een spui het berekenen van een E-factor ingewikkeld maakt. Ook zijn de berekeningen niet helemaal eenduidig en dat maakt ze geschikt voor een praktische opdracht. De eindopdrachten van de module zijn dan ook vernieuwd en hebben ook een meer open karakter gekregen.
De nieuwe versie van de module Groene chemie maakt uit van een ge-update versie van de Delftse leerlijn. Voor deze leerlijn is ook even aandacht tijdens de workshop.
Planning
16:30-17:30 u. Masterclass Roger Sheldon
17:30-18:15 u. Diner
18:15-19:30 u. Workshop Sander Haemers

Resultaat

Meer achtergrondkennis over Groene chemie en E-factoren en kennis gemaakt met een praktische opdracht en module die U daarna in de klas kunt gebruiken.

Datum en locatie

Donderdag 21 februari 2019 (Let op, was eerst 14 februari)

16.30 – 19.30 uur

TU Delft

Doelgroep

Deze bijeenkomst is bedoeld voor docenten scheikunde.

Begeleiding

Deze bijscholingsavond wordt begeleid door Sander Haemers, werkzaam als docent scheikunde en NLT op het Stanislascollege in Pijnacker, als vakcoördinator scheikunde bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland en verzorgt de colleges vakdidactiek scheikunde bij SEC TUDelft.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Via deze link kunt u zich aanmelden voor de bijscholing. Voor meer informatie, mail ons.

 

(1) Roger Sheldon
(2) Haemers, S. (2014). Wat te doen met water en de E-factor? NVOX: Magazine voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen, 39(2), 68-69.

Alle cursus data

  • Feb 2019 21

    16.30-19.30 uur
    Bijscholing Groene Chemie