Bijeenkomsten Scholennetwerk wiskunde

 

Afgelopen schooljaar is er in juni een ‘flexibele nascholing wiskunde’ georganiseerd. Dit initiatief is ontstaan uit het idee om naast het reguliere nascholingsaanbod een Scholennetwerk voor wiskundedocenten te starten.

Aanleiding

Het idee is eens per twee maanden bijeenkomen om over vooraf bepaalde thema’s te overleggen. Deze thema’s zouden bijvoorbeeld kunnen zijn: wiskundige denkactiviteiten, logisch redeneren bij wiskunde C, training van algebraïsche vaardigheden, wiskundemethoden vergelijken, formatief-assessment-taken ontwerpen.
De thema’s worden door de deelnemers zelf bepaald en door enkele docenten in samenwerking met vakdidactici voorbereid. Uitnodigen van gastsprekers hoort ook tot de mogelijkheden.
Voor de deelnemers geldt dat er in het algemeen weinig voorbereiding zal zijn maar dat wel een actieve deelname tijdens de bijeenkomsten gevraagd zal worden.

Inhoud en opzet

We starten op 26 september in Leiden met een bijeenkomst in het thema ‘rekenen’. Daarna zijn de bijeenkomsten steeds om beurten in Delft (TU Delft) en Leiden (Universiteit Leiden). Meer inhoudelijke informatie over de verschillende bijeenkomsten volgt spoedig op deze pagina.

Data en locaties

Woensdag 26 september
Woensdag 14 november
Woensdag 23 januari
Woensdag 20 maart
Woensdag 5 juni

16:00-20:00 uur

Universiteit Leiden / TU Delft

Doelgroep

Deze bijeenkomsten richten zich op docenten wiskunde.

Begeleiding

Peter Kop, vakdidacticus wiskunde bij het ICLON en vaksteunpuntcoördinator wiskunde bij het Regionaal Steunpunt Leiden.
Wim Caspers, Vakdidacticus wiskunde bij SEC en vaksteunpuntcoördinator wiskunde bij het Bètasteunpunt Zuid-Holland.

Kosten

Voor leden van het Bètasteunpunt Zuid-Holland en het Regionaal Steunpunt Leiden zijn er geen kosten verbonden aan deelname. Voor docenten van niet-lidscholen worden er kosten van €125,- per bijeenkomst in rekening gebracht. Bij aanmelding wordt u gevraagd om uw organisatie of school. De factuur van het cursusgeld gaat automatisch richting het door u opgegeven school- of organisatieadres. Deelnemers ontvangen aan het einde een certificaat als bewijs van deelname.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelden gebeurt per losse bijeenkomst en kan door te klikken op de gewenste datum. Er zit geen limiet aan het aantal te volgen bijeenkomsten. Vragen kunt u stellen per mail.

Alle cursus data

 • Sep 2018 26

  16:00-20:00 uur
  Bijeenkomst Scholennetwerk wiskunde

 • Nov 2018 14

  16:00-20:00 uur
  Bijeenkomst Scholennetwerk wiskunde

 • Jan 2019 23

  16:00-20:00 uur
  Bijeenkomst Scholennetwerk wiskunde

 • Mar 2019 20

  16:00-20:00 uur
  Bijeenkomst Scholennetwerk wiskunde

 • Jun 2019 05

  16:00-20:00 uur
  Bijeenkomst Scholennetwerk wiskunde