Alfa- gammacoördinatorenoverleg 11 december 2018

Sinds de verbreding van het Regionaal Steunpunt Leiden naar een steunpunt voor alfa, bèta én gamma, is er ook een alfa- en gammacoördinatorenoverleg in het leven geroepen. De opzet van dit overleg is gelijk aan het bètacoördinatorenoverleg.

Op 11 december vindt het eerstvolgende alfa- gammacoördinatorenoverleg plaats. Een aantal keer per jaar overleggen wij als steunpunten met de contactpersonen van onze lidscholen: de alfa- gammacoördinatoren. Tijdens deze overleggen worden de nieuwste ontwikkelingen met elkaar gedeeld, korte workshops gegeven en is er tijd voor leraren om te netwerken en kennis uit te wisselen.

 

Programma

16:00-16:15: Welkom! We openen de avond met en aantal mededelingen van Jacqueline Hoornweg en Tamara Platteel. Er wordt teruggekoppeld naar de Landelijke conferentie Vo-Ho netwerken van 15 november en de school- en teamleidersbijeenkomst van 29 november. Verder wordt er stilgestaan bij het nascholingsaanbod voor volgend jaar en wordt er ingegaan op vragen uit de zaal.

16:15-16:45: Inleiding oplossingsgericht coachen door Bart Vogelaar en Gitta de graaf met als basisvraag: “Hoe krijg je leervragen bij de collega’s boven water?”

16:45-17:00: Pauze

17:00-17:30: Aan het werk in groepen met het oplossingsgericht coachen onder leiding van Bart Vogelaar en Gitta de Graaf.

17:30-17:45: Wilma Kruithof over Begeleiding Startende Leraar (BSL).

17:45-18:00: Plenaire terugkoppeling en afsluiting

 

Datum

Dinsdag 11 december van 16:00-18:00 uur.

 

Locatie

Haagse Hogeschool, Johanna Westerdijkplein 75, Den Haag

 

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor het alfa- gammacoördinatorenoverleg? Dat kan via deze link.

 

Alle cursus data

  • Dec 2018 11

    16:00-18:00 uur
    Alfa- en Gammacoördinatoren overleg