Nieuws

Scholenoverleg 22 november 2018

15 november 2018

Op donderdag 22 november vindt het eerstvolgende scholenoverleg plaats in het Pieter de la Court-gebouw van 15:00 tot 17:00 uur. Dit scholenoverleg is bedoeld voor decanen en medewerkers in de school die gaan over de kwaliteit van het onderwijs en daarvoor studieresultaten van ex-cohorten studenten nodig hebben. Tijdens dit overleg komende de volgende onderwerpen aan bod: Informatie over… Lees meer »

De Handleiding Jonge Spoorzoekers. Zelf op zoek naar de wortels van ons verleden

12 november 2018

De Handleiding Jonge Spoorzoekers. Zelf op zoek naar de wortels van ons verleden is het resultaat van de gelijknamige professionele leergemeenschap waarin tien docenten vier jaar lang in samenwerking met een vakdidactici, erfgoedspecialisten en historici hun leerlingen onderzoek lieten doen naar migratieverhalen in hun eigen omgeving, van brugklas tot en met klas  6, op vmbo,… Lees meer »

Samen bouwen aan kennis voor onderwijs: Naar een Plan van Aanpak Kennisinfrastructuur voor het onderwijs.

08 november 2018

Herkent u zich in één van de volgende uitspraken? “Ik heb geen toegang tot wetenschappelijke literatuur waarmee ik mijn onderwijs kan verbeteren.” “Ik kan geen scholen vinden voor mijn onderzoek.” “Ik heb mooi onderzoek gedaan, maar niemand doet er iets mee.” “Wij gaan een digitale methode invoeren, maar kunnen geen onderzoeker vinden die onderzoekt wat… Lees meer »

Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

17 september 2018

Het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland gaan per 1 januari 2019 verder onder de naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Met deze nieuwe naam onderstrepen de steunpunten hun samenwerking in docentprofessionalisering voor havo/vwo docenten, maar ook het feit dat er naast het vertrouwde bèta-professionaliseringsaanbod nieuw aanbod is voor alfa, gamma en vakoverstijgende activiteiten. Verbreding Vanaf 1 januari… Lees meer »

Meet the Boss

14 september 2018

Meet The Boss is een debatwedstrijd waarbij leerlingen van twee tot vier Jet-Net & TechNet scholen in debat gaan met elkaar en met ‘The Boss’, een topmanager van het Jet-Net & TechNet bedrijf, over stellingen op het snijvlak van technologie & maatschappij. Voor het debat worden klassen uit de bovenbouw (4 en 5 havo/vwo) met… Lees meer »

Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

06 augustus 2018

Op 27 juni j.l. is Onderwijsnetwerk Zuid-Holland (ONZ) officieel van start gegaan tijdens de kick-off in het Academiegebouw in Leiden. ONZ is de nieuwe naam voor de parapluorganisatie van het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland. Reden voor deze nieuwe naam is het extra onderstrepen van de intensieve samenwerking tussen de twee steunpunten en de… Lees meer »

Save the date: VO-HO netwerken conferentie

19 juli 2018

Van peuter tot professional Op donderdag 15 november organiseren de regionale VO-HO netwerken voor de vierde keer een landelijke VO-HO netwerken conferentie (voorheen: steunpuntendag). Met hun cursusaanbod en de DOT’s die ze faciliteren, dragen de VO-HO netwerken bij aan een leven lang leren. Tijdens deze conferentie nemen we dat voortdurend leren letterlijk, met het thema Van… Lees meer »

Voortgezet en hoger onderwijs werken samen aan professionalisering docenten

29 juni 2018

Professionelere docenten voor alle schoolvakken en een betere aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs. Dat is het doel van het nieuwe Onderwijsnetwerk Zuid-Holland, een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden met de TU Delft, vier hogescholen en ruim vijftig middelbare scholen. De startbijeenkomst vond plaats op 27 juni. Onder de nieuwe naam ‘Onderwijsnetwerk Zuid-Holland’… Lees meer »

College Scrum in het onderwijs van Hans Vogelzang – Scrummen bij het nieuwe Scheikunde

04 juni 2018

‘Scrummen‘ is een werkvorm die bijvoorbeeld in softwareontwikkeling wordt gebruikt, een scrum is een term uit de rugby. Maar het kan ook in de klas worden toegepast, en steeds meer docenten kiezen ervoor om scrum in hun lessen, of een gedeelte van de lessen in te zetten. Een van de voordelen is dat Scrum leerlingen… Lees meer »

600 scholieren naar Hannover Messe om interesse voor technologie aan te wakkeren!

26 april 2018

Op 23 en 24 april hebben ruim 600 scholieren uit Nederland deel genomen aan een onvergetelijke en inspirerende schoolreis. De steunpunten organiseerden landelijk een unieke 2-daagse excursie naar de ‘Hannover Messe Challenge 2018’, voor leerlingen van 4/5 havo en 5/6 vwo. Vanuit Leiden en Gouda vertrok maandagochtendvroeg een bus met 82 leerlingen. De eerste dag… Lees meer »