Bijeenkomst Scholennetwerk wiskunde

Tweemaandelijkse bijeenkomsten om over vooraf bepaalde thema’s te overleggen