21ste eeuwse vaardigheden

 

Als onderwijsprofessional in het Voortgezet Onderwijs is uw opdracht onder andere leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Die toekomst verandert echter steeds sneller. We worden ons bewuster van het feit dat een leerling naast kernvakken en cognitieve ontwikkeling meer nodig heeft om mee te kunnen doen in een voortdurend veranderende maatschappij.

Vaak worden  dat 21ste eeuwse vaardigheden genoemd, zoals: Creativiteit, Kritisch denken, Probleemoplossende vaardigheden, Communiceren, Samenwerken, Digitale geletterdheid en Sociale en culturele vaardigheden.

Deze vaardigheden kunnen didactisch en/of inhoudelijk toegevoegd worden aan het bestaande onderwijs. Didactisch door werkvormen toe te passen die vaardigheden stimuleren, zoals EduScrum, flipping the classroom en Gamification. Inhoudelijk door (nieuwe) lesmaterialen te ontwikkelen en aan te bieden zoals werken met Arduino, 3D-Printer bouwen, Onderzoeken & Ontwerpen, Robomind, enz.

Onder het kopje Thema’s op deze website gaan we nader in op toekomstgerichte onderwerpen en verwijzen we door naar ons aanbod en naar andere sites.