Het Onderwijsnetwerk Zuid-Holland

Het Regionaal Steunpunt Leiden en Bètasteunpunt Zuid-Holland gaan per 1 januari 2019 verder onder de naam Onderwijsnetwerk Zuid-Holland. Met deze nieuwe naam onderstrepen de steunpunten hun samenwerking in docentprofessionalisering voor havo/vwo docenten, maar ook het feit dat er naast het vertrouwde bèta-professionaliseringsaanbod nieuw aanbod is voor alfa, gamma en vakoverstijgende activiteiten.

Verbreding

Vanaf 1 januari richt Onderwijsnetwerk Zuid-Holland zich op vier pijlers in docentprofessionalisering: alfa, bèta, gamma en vakoverstijgende activiteiten. Er worden – naast de vertrouwde bètavakdidactici ook vakdidactici aangesteld die het alfa- en gammagedeelte mede vormgeven. We gaan op zoek in de faculteiten van de universiteit naar stafleden die ook voor scholen betekenisvol kunnen zijn.

Nieuwe naam en huisstijl

Naast de nieuwe naam en logo krijgt het onderwijsnetwerk een nieuwe huisstijl. De verschillende domeinen zijn herkenbaar aan een eigen kleur.

www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl.
Per 1 januari 2019 gaat deze nieuwe website in gebruik.  Hierop is dan het complete aanbod van professionaliseringsactiviteiten te vinden. De huidige website wordt doorgelinkt naar de nieuwe website per 1 januari.

Organisatie

Er zijn nieuwe vakdidactici bij het professionaliseringsaanbod betrokken en er is een tweede coördinator voor de domeinen alfa en gamma: Tamara Platteel. Voor het bèta-programma blijft in Leiden Margôt Schoutsen de coördinator. In Delft blijven Renée Prins (programmamanager) en Linda van der Hout (coördinator) verantwoordelijk voor het professionaliseringsaanbod. Renée Prins blijft tevens de voorzitter van het bètacoördinatorenoverleg en het vaksteunpuntencoördinatorenoverleg.

Bij de lidscholen worden – net als bij bèta nu al gebeurt – alfa- en gammacoördinatoren aangesteld. Deze groep komt ook vier keer per jaar o.l.v. Tamara Platteel bijeen. Tijdens deze overleggen worden de nieuwste ontwikkelingen met elkaar gedeeld, korte workshops gegeven en is er tijd voor leraren om te netwerken en kennis uit te wisselen.

De laatste bijeenkomst van het jaar wordt afgesloten met een gezamenlijke activiteit en borrel met coördinatoren in alle domeinen.

Voor het alfa- en gammadomein komt er tijdelijk een 2e raad van advies Verbreding. Deze raad komt vier maal per jaar bijeen om de verbreding ook bestuurlijk te ondersteunen. Leden komen uit het wo, hbo en vo.

Financiële veranderingen

Tot 1 januari blijft het tarief voor een het lidmaatschap gelijk. In het najaar van 2018 worden de nieuwe tarieven aan de schoolleiding voorgelegd. Vanaf januari geldt dan een nieuw lidmaatschapstarief voor 2019. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.onderwijsnetwerkzuidholland.nl. Voor vragen kunt u altijd mailen naar rspleiden@iclon.leidenuniv.nl of bellen naar 071-5273560.