Save the date: VO-HO netwerken conferentie

Van peuter tot professional

Op donderdag 15 november organiseren de regionale VO-HO netwerken voor de vierde keer een landelijke VO-HO netwerken conferentie (voorheen: steunpuntendag). Met hun cursusaanbod en de DOT’s die ze faciliteren, dragen de VO-HO netwerken bij aan een leven lang leren. Tijdens deze conferentie nemen we dat voortdurend leren letterlijk, met het thema Van peuter tot professional.

De VO-HO netwerken verbinden het voortgezet en vervolgonderwijs, maar ook met het primair onderwijs zijn mooie projecten ontwikkeld. Juist peuters geven blijk van veel interesse in de wereld om hen heen. Of het nu wetenschap heet of niet, ze zijn gewoon nieuwsgierig hoe iets kan, wat er gebeurt, hoe het werkt. Door het gebrek aan kennis, kunnen ze heel onbevooroordeeld naar natuurverschijnselen kijken en dankzij hun onbevangen nieuwsgierigheid stellen ze vragen waar je als vooringenomen volwassene niet eens op was gekomen.

Wetenschappers die binnen de regionale steunpunten werken kunnen allen onderschrijven dat het brengen van wetenschap naar het vo en po geen eenrichtingsverkeer is. Wetenschappers leren veel van de ontmoetingen met kinderen. Want wie is nu eigenlijk de professional? De peuter of de prof?

Binnen het thema van deze conferentie laten we mooie voorbeelden zien en interessante sprekers horen. De middag bestaat uit een lezing en twee workshoprondes. Er zijn bijvoorbeeld workshops over good practices van de Wetenschapsknooppunten (basisonderwijs), over PAL’s in het voortgezet onderwijs, over de verbreding naar alfa- en gammawetenschappen en over de samenwerking tussen havo en het hoger onderwijs.

Het definitieve programma wordt in september bekend gemaakt, dus houdt deze website in de gaten en noteer nu vast in uw agenda:

VO-HO netwerken conferentie
Donderdag 15 november van 13:30 uur tot 20:00 uur
Inclusief netwerkdiner, met veel ruimte om elkaar te ontmoeten