College Scrum in het onderwijs van Hans Vogelzang – Scrummen bij het nieuwe Scheikunde

Scrummen‘ is een werkvorm die bijvoorbeeld in softwareontwikkeling wordt gebruikt, een scrum is een term uit de rugby. Maar het kan ook in de klas worden toegepast, en steeds meer docenten kiezen ervoor om scrum in hun lessen, of een gedeelte van de lessen in te zetten. Een van de voordelen is dat Scrum leerlingen energiek, doelgericht, effectief en efficiënt laat samenwerken. Daarnaast stimuleert scrum leerlingen om zich te ontwikkelen tot een waardevol lid van een team.

op 15 mei organiseerde het Bètasteunpunt Zuid-Holland in samenwerking met Hans Vogelzang (Greijdanus College Zwolle) een college over Scrummen voor een breed publiek. Zowel de studenten van de lerarenopleiding, als de docenten uit het netwerk van Bètasteunpunt Zuid-Holland & Regionaal Steunpunt Leiden die al voor de klas staan konden mee doen. De docenten en studenten kwamen vanuit allerlei vakgebieden, bijvoorbeeld natuurkunde, ontwerpen, scheikunde en informatica.

Promovendus Hans Vogelzang legde ter inleiding eerst uit wat de voordelen van ‘scrummen‘ zijn, waarom Hans het in een gedeelte van zijn lessen toepast, en legde hij uit hoe het in zijn werk gaat. ‘Scrummen‘ werkt vooral goed als er een complexe opdracht moet worden uitgevoerd, welke onderverdeeld kan worden in kleine deelonderwerpen en opdrachten.

Na de pauze nam Hans iedereen in vogelvlucht mee door een scrum project. Met concrete voorbeelden over wat goed ging tijdens de opdrachten, maar ook eerlijk over wat minder goed ging. Zo konden de docenten en aankomende docenten meteen punten meenemen die ze in hun eigen les konden invoeren. Omdat het een voorbeeld van een module van scheikunde was, worden de docenten en studenten van de lerarenopleiding aan het denken gezet, hoe ze het in hun eigen lessen kunnen toepassen. Daarnaast waren er ook positieve punten van ‘scrummen‘, die in elke les kunnen worden ingezet. Zo kan het formatief toetsen, ook tijdens lessen waarbij niet ‘gescrumt‘ wordt, worden ingezet. Scholieren ervaren dit als waardevolle toevoeging in de les.

Het succes van een goede les en goede resultaten hangt sterkt af van de docent, met scrummen bij complexe opdracht zou dit succes verbeterd kunnen worden. Met innovatieve onderwijsvormen willen de studenten van de lerarenopleiding leren dit succes vergroten. Maar ook de huidige docenten uit ons netwerk staan open voor nieuwe onderwijsvormen om hier mee aan de slag te gaan. Vanuit de studenten en docenten was veel interesse en waren er verschillende vragen en werden er ervaringen uitgewisseld hoe je het kan toepassen in je eigen lessen.