Bètasteunpunt Zuid-Holland en Regionaal Steunpunt Leiden

Een samenwerking tussen voortgezet onderwijs, hogeschool, universiteit en bedrijfsleven voor inspirerend bètaonderwijs.